Stumpen 3
H
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
81 m2
25 000 €
Sjöslättvägen 6
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
119 m2
Fastighetens areal: 
0.20ha
79 000 €
Tjärlaxvägen 4
64210 Kalax
Bostadsyta: 
66 m2
Fastighetens areal: 
2980m2
52 000 €
Dörråkersvägen 3
64200 Närpes
Bostadsyta: 
127 m2
Fastighetens areal: 
2000m2
175 000 €
Petalaxvägen 1649
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
89 m2
Fastighetens areal: 
5900m2
20 000 €
Sundvägen 17
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
45 m2
Fastighetens areal: 
2400m2
14 000 €
Nyängsvägen 7
64210 Kalax
Bostadsyta: 
125 m2
Fastighetens areal: 
0.76ha
80 000 €
Äggrundsvägen
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
50 m2
Fastighetens areal: 
4100m2
88 000 €
Aspnäsvägen 17
64610 Övermark
Bostadsyta: 
52 m2
Fastighetens areal: 
12040m2
36 000 €
Börsskärsvägen 694
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
2750m2
147 000 €
Varvsgrundsvägen
64530
Norrnäs Närpes
Bostadsyta: 
48 m2
Fastighetens areal: 
8500m2
60 000 €
Björkklobbskatvägen 221
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
62 m2
Fastighetens areal: 
2500m2
140 000 €
Österlandsvägen 9
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
100 m2
Fastighetens areal: 
2200m2
23 000 €
Storuddsvägen 40
66290 Harrström
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
600m2
75 000 €
Solövägen 14
64530 Nämpnäs
Bostadsyta: 
84 m2
Fastighetens areal: 
0.23ha
160 000 €
Björkholm södra
64210 Tjärlax
Fastighetens areal: 
3.20ha
220 000 €
Utdrag ur detaljplan
Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Fastighetens areal: 
10.15ha
160 000 €