Tjänster

dan

Grundarvode

3 % av det skuldfria priset + moms 24% = 3,72%
minimiarvode för fastighet 3.000€ inkl. mvs 24 %
minimiarvode för aktielokal 2.800€ inkl. mvs 24 % €

I vår försäljningsprovision ingår:

- Besök och värdering av objektet
- Uppgörande av marknadsföringsmaterial
- Annonsering (tidning, internet)
- Personliga visningar av objektet
- Uppgörande av köpehandlingar
- Rådgivning gällande skattekonsekvenser av försäljning och köp

Vi uppgör även skriftliga värderingsutlåtanden för t.ex. bouppteckningar, kreditärenden m.m. Vårt arvode är 400 € inkl. mvs per fastighet.

Dan Becker är av lantmäteriverket utsedd till offentligt köpvittne och uppgör köpehandlingar samt bestyrker fastighetsköp enligt överenskommelse.