Stumpen 3
H
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
81 m2
20 000 €
Akranesvägen 2
64200 Närpes
Bostadsyta: 
54 m2
128 000 €
Nyängsvägen 7
64210 Kalax
Bostadsyta: 
125 m2
Fastighetens areal: 
0.76ha
80 000 €
Sundvägen 17
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
45 m2
Fastighetens areal: 
2400m2
10 500 €
Sjöslättvägen 6
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
119 m2
Fastighetens areal: 
0.20ha
75 000 €
Vasavägen 273
64200 Närpes
Bostadsyta: 
75 m2
Fastighetens areal: 
6600m2
85 000 €
Kallmossvägen 175
64200 Närpes
Bostadsyta: 
120 m2
Fastighetens areal: 
9050m2
79 000 €
Håkansvägen 7
64230 Närpes st
Bostadsyta: 
133 m2
Fastighetens areal: 
1300m2
124 000 €
Långtåget 5
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
113 m2
Fastighetens areal: 
1920m2
126 000 €
Äggrundsvägen
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
50 m2
Fastighetens areal: 
4100m2
84 000 €
Börsskärsvägen 694
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
2750m2
135 000 €
Storgrynnsvägen 51
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
35 m2
Fastighetens areal: 
7700m2
75 000 €
Strandmossavägen 459
66280 Taklax
Bostadsyta: 
35 m2
Fastighetens areal: 
1850m2
8 000 €
Västkustvägen 474
64210 Kalax
Bostadsyta: 
56 m2
Fastighetens areal: 
19000m2
210 000 €
Storuddsvägen 40
66290 Harrström
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
600m2
69 000 €
Hagörsvägen 26
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
70 m2
Fastighetens areal: 
2500m2
100 000 €
Björkklobbskatavägen 119
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
2050m2
98 000 €
Utdrag ur detaljplan
Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Fastighetens areal: 
10.15ha
160 000 €
Björkholm södra
64210 Tjärlax
Fastighetens areal: 
3.20ha
220 000 €