Ringvägen 16
B 13
64200 Närpes
Bostadsyta: 
85 m2
80 000 €
Parkgatan 8
64260 Kaskö
Bostadsyta: 
74 m2
49 000 €
Parkvägen 7 C 18
64200 Närpes
Bostadsyta: 
96 m2
87 000 €
Sjöslättvägen 6
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
119 m2
Fastighetens areal: 
0.20ha
85 000 €
Norrabynsvägen 30
64550 Rangsby
Bostadsyta: 
193 m2
Fastighetens areal: 
0.65ha
95 000 €
Nyängsvägen 7
64210 Kalax
Bostadsyta: 
125 m2
Fastighetens areal: 
0.76ha
95 000 €
Solövägen 14
64530 Nämpnäs
Bostadsyta: 
84 m2
Fastighetens areal: 
0.23ha
195 000 €
Äggrundsvägen
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
50 m2
Fastighetens areal: 
0.41ha
103 000 €
Rörgrundsskären 106
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
85 m2
Fastighetens areal: 
0.70ha
130 000 €
Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Fastighetens areal: 
10.15ha
175 000 €