Rådhusgatan 35-37
64260 Kaskö
Bostadsyta: 
430 m2
Fastighetens areal: 
2654m2
53 000 €
Mellanvägen 1
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
190 m2
Fastighetens areal: 
2500m2
64 000 €
Plåtslagarvägen 1
64200 Närpes
Bostadsyta: 
83 m2
188 000 €
Rangsbyvägen 306
64550 Rangsby
Bostadsyta: 
80 m2
Fastighetens areal: 
5000m2
23 000 €
Vasavägen 369
64200 Närpes
Bostadsyta: 
150 m2
Fastighetens areal: 
4860m2
195 000 €
Vasavägen 911
64220 Yttermark
Fastighetens areal: 
12900m2
68 000 €
Väster träskvägen 28
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
142 m2
142 000 €
Finbyvägen 15
64230 Närpes st
Bostadsyta: 
99 m2
Fastighetens areal: 
2800m2
59 000 €
Norrnäsvägen 80
64530 Norrnäs
Bostadsyta: 
150 m2
Fastighetens areal: 
4100m2
98 000 €
Molnmossvägen 40
64230 Närpes st
Fastighetens areal: 
8900m2
93 000 €
Vasavägen 2873
66270 Pörtom
Bostadsyta: 
60 m2
Fastighetens areal: 
6000m2
40 000 €
Tjärlaxvägen 517
64210 Kalax
Bostadsyta: 
84 m2
Fastighetens areal: 
4300m2
30 000 €
Nämpnäsvägen 57
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
2250m2
35 000 €
Nölaxuddvägen 13
64210 Tjärlax
Bostadsyta: 
56 m2
Fastighetens areal: 
2150m2
136 000 €
Luddasvägen 91
66290 Harrström
Bostadsyta: 
45 m2
Fastighetens areal: 
3700m2
74 000 €
Björkklobbskatavägen 119
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
55 m2
Fastighetens areal: 
2050m2
89 000 €
Blaxnäs norra 2
66295 Töjby
Bostadsyta: 
100 m2
Fastighetens areal: 
5900m2
69 000 €
Äggrundsvägen
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
50 m2
Fastighetens areal: 
4100m2
79 000 €
Börsskärsvägen 373
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
40 m2
Fastighetens areal: 
2800m2
65 000 €
Börsskärsvägen 424
64510 Nämpnäs
Bostadsyta: 
113 m2
Fastighetens areal: 
2100m2
200 000 €
Hamnörsviken 6
66210 Molpe
Bostadsyta: 
42 m2
Fastighetens areal: 
8730m2
95 000 €
Långötåget
64240 Böle
Bostadsyta: 
65 m2
Fastighetens areal: 
6600m2
45 000 €
Björkholm södra
64210 Tjärlax
Fastighetens areal: 
3.20ha
190 000 €
Björkgrundsvägen
66290 Harrström
Fastighetens areal: 
31900m2
59 000 €
Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Fastighetens areal: 
10.15ha
150 000 €
Hålgrundsvägen
66290 Harrström
Fastighetens areal: 
33360m2