Tjänster

Dan

Vi erbjuder en rad tjänster för att underlätta din fastighetsaffär. Vår fastighetsförmedlingsbyrå specialiserar sig på försäljning och köp av fastigheter, med en betoning på noggrannhet och snabbhet för att säkerställa smidiga affärer. Utöver detta tillhandahåller vi även professionella värderingar av fastigheter och bostadslägenheter för att ge dig en korrekt bild av din egendoms värde. Dessutom tar vi hand om uppgörandet av köpehandlingar med precision och effektivitet för att säkerställa att dina affärer genomförs sömlöst. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du lita på oss för professionellt stöd genom hela processen.

I vår försäljningsprovision ingår:

- Besök och värdering av objektet
- Uppgörande av marknadsföringsmaterial
- Annonsering (internet)
- Personliga visningar av objektet
- Uppgörande av köpehandlingar
- Rådgivning gällande skattekonsekvenser av försäljning och köp

Dan Becker är av lantmäteriverket utsedd till offentligt köpvittne och uppgör köpehandlingar samt bestyrker fastighetsköp enligt överenskommelse.

Prislista: