Tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö selittää miten Becker Kiinteistönvälitys käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla kuluttajana on, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Becker Kiinteistönvälitys on vastuussa kaikesta henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.  

Mitä henkilötietoja käsitellään

Becker Kiinteistönvälitys käsittelee henkilötietoja, jotka välität suoraan tai epäsuoraan ollessasi yhteydessä meihin, ostaessasi palveluita meiltä, ostaessasi tai myytäessäsi kiinteistöä meidän kautta tai vieraillessasi verkkosivustollamme. Tietyissä tapauksissa tietoa saadaan myös viranomaisilta. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Muita käsiteltäviä tietoja voivat olla tilitiedot, tiedot asiakassuhteesta ja Becker Kiinteistönvälityksen kanssa toimiminen verkkosivustolla. IP-osoitetta, laitetietoa, alustaa, kieliasetusta, maantieteellistä ja demografista asennoitumista voidaan myös käsitellä. Tietoja verkkosivuston käyttötavasta kerätään evästeiden avulla, katso evästekäytäntömme lisätietoja varten.

Mihin henkilötiedot käytetään

Becker Kiinteistönvälitys käsittelee henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten, palveluiden toimitusta, kiinteistöjen välittämisestä ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten.

Kaikki Becker Kiinteistönvälityksen käsittelemät henkilötiedot ovat yhteen tai useampaan yllä olevaan tarkoitukseen. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, sopimus, suostumus, lakisääteinen velvoite tai oikeutettu etu. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja tulee käsitellä.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Becker Kiinteistönvälitys saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia ja viranomaisia. Becker Kiinteistönvälitys jakaa henkilötietojasi ainoastaan sinun hyväksynnällä. Tietoja ei myydä eikä luovuteta ilman syytä.

Missä henkilötietoja käsitellään

Becker Kiinteistönvälitys käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Becker Kiinteistönvälitys säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan.

Miten henkilötietoja suojataan

Becker Kiinteistönvälitys suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta, salausta käytetään tarvittaessa ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, ja arkaluonteiset tiedot säilytetään tulenkestävässä kaapissa. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.   

Oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Becker Kiinteistönvälitys sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Becker Kiinteistönvälitys ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot

Kysymykset koskien Becker Kiinteistönvälityksen henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä

Ab Fastighetsförmedling Becker Kiinteistönvälitys Oy (2545933-6)
Puh. +358 6 224 1930
S-posti: info [at] bfast.fi

Osoite:
Gamla strandvägen 7
64200 Närpiö
Suomi

 

 

Tietosuojakäytäntö päivitettiin 17.12.2018