Tomter för fritidsboende i Harrström, Korsnäs / Hålgrundsvägen

Hålgrundsvägen
66290 Harrström
Fastighetens areal: 
33360m2
Försäljningspris: 
90.000 € / tomt

Tre stora tomter med ypperligt västerläge och fri sikt mot öppet hav på Hålgrund i Harrström, Korsnäs utbjudes till försäljning.

Vardera tomt har en byggrätt om 160 m2 enligt Korsnäs kommuns strandgeneralplan för området. Tomternas indelning enligt kartbilaga är riktgivande och kan i viss mån ändras. Tomt A ca 9.000 m2, tomt B ca 7.400 m2 och tomt C ca 16.000 m2.

Visning enligt överenskommelse.

Motsvarande fastigheter till salu

Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Fastighetens areal: 
10.15ha
150 000 €