Fritidsområde i Tjärlax, Björkholmen

Björkholm södra
64210 Tjärlax
Skuldfritt pris: 
220 000 €
Fastighetens areal: 
3.20ha

Område av fastigheten 545-416-1-129 ca 3,2 ha på sydvästra spetsen av Björkholmen i Tjärlax. Bilväg, ca 7 km från färjfästet i Kaskö/Eskilsö.

Området är högt beläget med blandad natur och växtlighet, höga klippor och framförallt ca 350 m  västerstrand mot Storskatssundet och öppet hav. Ett unikt tillfälle att skapa ett sommarparadis.  

Området har en byggrätt för fritidsboende enligt Närpes stads detaljplan för området. Byggrätt totalt 125 m2.

Visning enligt överenskommelse. 

Motsvarande fastigheter till salu

Utdrag ur detaljplan
Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Fastighetens areal: 
10.15ha
160 000 €