Fritidsområde i Tjärlax

Västkustvägen
64210 Kalax, Tjärlax
Skuldfritt pris: 
175 000 €
Fastighetens areal: 
10.15ha

Fastigheten Kalhamn 545-416-6-42  på Västkustvägen i Kalax, Tjärlax. Bilväg ända fram, ca 13 km från Närpes centrum. Fastigheten har ca 180 m strandremsa västerut.
Totalareal 10,15 ha omfattande två byggplatser 3.800 m2 resp. 2.922 m2 för fritidsboende, byggrätt 140 m2 / byggplats. Resterande areal skogsmark.  Även byggrätt för båthus i strandlinjen. Fastställd strandplan.